माखन वंश के मुख़्तियारे आम

माखन वंश के मुख्तियारे आम 

 • 03.10.1872 को माखन साव वल्द मयाराम साव ने खेदूराम साव को माखन वंश का मुख्तियार मुकर्रर किया था।
 • 18.09.1878 को माखन साव वल्द मयाराम साव ने विसेसर शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 21.07.1880 को माखन साव वल्द मयाराम साव ने बालादीन वल्द बंशीधर, कौम ब्राह्यण साकिन शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियार आम मुकर्रर किया था। 
 • 04.03.1881 को माखन साव वल्द मयाराम साव ने दृगपाल सिंग वल्द शिवराज सिंग कायस्थ, पुरगांव को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 11.08.1882 को माखन साव वल्द मयाराम साव, गजासाव वल्द मयाराम साव, जगन्नाथ साव वल्द गोविंद साव व खेदूराम साव ने सिरदार सिंग वल्द शोभाराम बानी शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 14.08.1882 को माखन साव वल्द मयाराम साव, गजासाव वल्द मयाराम साव, जगन्नाथ साव वल्द गोविंद साव व खेदूराम साव व बैजनाथ साव वल्द गोपाल साव ने विशाल नाथ वल्द दीनानाथ ब्राह्मण, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 24.01.1884 को माखन साव वल्द मयाराम साव, खेदूराम साव व बैजनाथ साव वल्द गोपाल साव ने विशाल नाथ वल्द दीनानाथ ब्राह्मण, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 22.06.1888 को माखन साव वल्द मयाराम साव 79 वर्ष, खेदूराम साव वल्द माखन साव 52 वर्ष, व सिरदार सिंग वल्द शोभाराम साव 36 वर्ष ने गनपत साव वल्द रतनसाव उम्र 25 वर्ष को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 18.01.1889 को माखन साव वल्द मयाराम साव, खेदूराम वल्द माखन साव, बैजनाथ वल्द गोपाल साव, अंडोल साव वल्द रतनसाव व सिरदार सिंग वल्द शोभाराम साव ने जोगीराम वल्द बखारी साव बानी, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 21.10.1889 को माखन साव वल्द मयाराम साव ने खेदूराम साव वल्द माखन साव, जगन्नाथ साव वल्द गोविंद साव, बैजनाथ साव वल्द गोपाल साव, अंडोल साव वल्द रतन साव व बुढ़वा साव वल्द गजा साव को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 22.03.1890 को माखन साव वल्द मयाराम साव, खेदूराम साव वल्द माखन साव, सिरदार सिंग वल्द शोभाराम साव, बैजनाथ साव वल्द गोपाल साव, ने मारकंडे वल्द खरियार जाति भठ, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 11.04.1891 को माखन साव वल्द मयाराम साव ने खेदूराम साव वल्द माखन साव, गनपत साव वल्द रतनसाव, नोहर उर्फ बुढ़वा साव वल्द गजा साव व माड़ु साव वल्द गोपाल साव ने परमानंद वल्द दीनबंधु कौम बानी, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 12.04.1894 को खेदूराम साव वल्द माखन साव व गनपत साव वल्द रतनसाव ने सिरदार सिंग वल्द शोभाराम साव, अंडोल साव वल्द रतन साव, बुढ़वा साव वल्द गजा साव व जोगीराम वल्द बखारी साव कौम बानी, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 10.01.1896 को खेदूराम वल्द माखन साव व गनपत साव वल्द रतन साव ने आत्माराम वल्द खेदूराम साव, दशरथ वल्द ठुठवा साव, पराननाथ वल्द बैजनाथ व विशालनाथ वल्द दीनानाथ कौम ब्राह्मण को माखन वंश का मुख्तियार आमे मुकर्रर किया था। 
 • 06.12.1897 को खेदूराम साव वल्द माखन साव उम्र 62 वर्ष व गनपत साव वल्द रतन साव उम्र 31 वर्ष ने उमेदी साव वल्द खेदूराम साव, रामसिंग वल्द सिरदार सिंग साव, खम्हारी उर्फ लछमन वल्द खेदूराम साव व बटूराव वल्द केदार मरहट्ठा, जांजगीर को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 16. 05.04.1905 को खेदूराम साव वल्द माखन साव उम्र 70 वर्ष व गनपत साव वल्द रतन साव उम्र 39 वर्ष ने रामसिंग वल्द सिरदार सिंग साव, खम्हारी उर्फ लछमन वल्द खेदूराम साव व रामचंद्र वल्द धजोरिया कौम ब्राह्मण, शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 
 • 18.06.1913 को आत्माराम साव वल्द खेदूराम साव उम्र 43 वर्ष, खम्हारी उर्फ लछमन वल्द खेदूराम साव उम्र 36 वर्ष, गनपत साव वल्द रतन साव उम्र 50 वर्ष, बलभद्र वल्द बैजनाथ साव ने जोगीराम वल्द बखारी साव कौम बानी, शिवरीनारायण, प्रयाग साव वल्द सिरदार सिंग साव, बहोरन साव वल्द अंडोल साव, गिरीचंद्र वल्द बैजनाथ साव व हरिराम वल्द सुखरा साव शिवरीनारायण को माखन वंश का मुख्तियारे आम मुकर्रर किया था। 

No comments:

Post a Comment